top of page

STORE BACKGROUND

Mae Afan Abledd Cymru yn fusnes sy’n canolbwyntio ar helpu pobl ag anghenion byw’n annibynnol. Yn ein hystafell arddangos yn Aberystwyth, ‘rydym yn cynnig ystod eang o offer sy’n cynnwys sgwteri symudedd, cadeiriau olwyn, cymhorthion codi, canllawiau/rheiliau, cymhorthion cyffredinol ac ategolion.  ‘Rydym hefyd yn darparu esiamplau o gegin ac ystafell ymolchi sydd wedi eu haddasu ynghyd â lifft grisiau a lifft arbenigol i gwsmeriaid fedru eu gweld a’u profi os dymunir.  Mae Adran Lles ar gael hefyd yn yr ystafell arddangos sy’n cynnwys pwll sba, beiciau trydan ac ategolion.

Trwy ein chwaer-gwmnïau (Afan Trydanol a CPS), ‘rydym yn arbenigo trwy helpu cwsmeriaid i addasu eu cartrefi presennol i gwrdd â newidiadau yn eu hanghenion.  Mae’r gwaith yn cynnwys gosod lifft grisiau, lifft arbenigol, dylunio a gosod cegin ac ystafell ymolchi addasol ac addasiadau cyffredinol i wneud adeiladau yn fwy addas ar gyfer anghenion eu preswylwyr.  Mae gennym dros 20 mlynedd o brofiad contractio yn cynnwys symiau sylweddol o waith grant ac addasiadau a ariennir yn breifat.

Afan Ability Wales is a business focussed on helping people with independent living needs.  From our showroom in Aberystwyth, we offer a wide range of products including mobility scooters, wheelchairs, mobility hoists, rails, general aids and accessories.  We also provide examples of an adaptive kitchen and bathroom together with stair and through-floor lifts for customers to come and try.  A wellness department compliments the showroom with a demonstration spa pool, electric bicycles and accessories.

Through our sister companies (Afan Electrical and CPS), we specialise in helping customers to adapt their existing homes to meet changing mobility needs.  Work undertaken includes installing stair lifts, through floor lifts, design and installation of adaptive kitchens and bathrooms and general adaptations to make premises more suitable for the needs of their occupants.  We have over 20 years of contracting experience including significant amounts of both grant work and privately funded adaptations.

bottom of page